.
.

Spółdzielczy Dom Kultury jest obecny na mapie kulturalnej Mielca od 1972 roku. Swoją ofertę programową kieruje do dzieci, młodzieży i dorosłych - mieszkańców Mielca i okolic.

Podstawowym celem SDK jest pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej.

Do zadań Spółdzielczego Domu Kultury jako instytucji kultury należą:

  • edukacja kulturalna i wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez sztukę, muzykę
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką
  • tworzenie warunków dla rozwoju szeroko pojętego rękodzieła artystycznego
  • rozpoznawanie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych

Spółdzielczy Dom Kultury na określonych zasadach:

  • organizuje konkursy, wystawy, spotkania autorskie, odczyty, prowadzi zespoły artystyczne, kursy tańca towarzyskiego, kluby artystyczne, zespoły muzyczne, zajęcia plastyczne, modelarskie, szachowe
  • organizuje imprezy rozrywkowe, imprezy okolicznościowe, koncerty muzyczne, festyny plenerowe

SDK stara się co roku, odpowiadając na potrzeby uczestników, tworzyć nowe formy działalności.

Spółdzielczy Dom Kultury jest również inicjatorem i organizatorem imprez, które od wielu lat cieszą się uznaniem i zainteresowaniem społeczeństwa i na stałe wpisały się w kalendarz mieleckich imprez kulturalnych.

Życzymy wszystkim korzystającym z działalności naszego Domu Kultury spełnienia oczekiwań.


Ewelina Sieroń
Kierownik SDK

Copyright © MSM w Mielcu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zalecana rozdzielczość min. 1024x768